Sklad Rady Seniorów – kadencja 2018-2021

Halina Andruszko, Barbara Burtniak, Zbigniew Magnucki, Czesław Ochenduszka, Janusz Osiński, Elżbieta Piechal, Barbara Słoniewska, Lucyna Barbara Wieczorek, Teresa Wrześniewska, Ireneusz Wrześniewski – przewodniczący, przedstawiciel Rady Seniorów dzielnicy Rembertów w Warszawskiej Radzie Seniorów.

Wielkanoc 2019

Warto obejrzeć!

Kampanię “Stop Manipulacji – nie kupuj na prezentacji” organizuje “Stowarzyszenie MANKO”, wydawca “Głosu Seniora” oraz “Ogólnopolska Karta Seniora” z Fundacją FAST.