Powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

Studnia Oligoceńska w Rembertowie

Miejsca Przyjazne Seniorom w Rembertowie

Patrz, oto wiosna znów …

Smog w Rembertowie – 4 marzec 2018 r. godz. 22.03

zapraszamy do współpracy

Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów. Naszym celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią rembertowskim seniorom godne starzenie się i zaspokoją ich podstawowe potrzeby.