Dzień Kobiet z cytologią

Serdecznie zapraszamy Panie do skorzystania z możliwości bezpłatnego badania cytologicznego w dniach 5-9 marca 2018 r. w godzinach 14.00 – 18.00 w związku z organizacją Dnia kobiet z cytologią w Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie w Zakładzie Profilaktyki Nowotworów ul. W.K. Roentgena 5 (I piętro) tel. 22 546 31 12

(CZO)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*