Nasze sprawy

Powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego

Studnia Oligoceńska w Rembertowie

Miejsca Przyjazne Seniorom w Rembertowie

Patrz, oto wiosna znów …

Smog w Rembertowie – 4 marzec 2018 r. godz. 22.03

zapraszamy do współpracy

Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów. Naszym celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią rembertowskim seniorom godne starzenie się i zaspokoją ich podstawowe potrzeby.

W tej części naszej witryny podejmujemy te kwestie, które – naszym zdaniem – mają istotne znaczenie dla rembertowskich seniorów.

Dlatego dokonaliśmy podziału wszystkich spraw dotyczących seniorów na działy, zagadnienia. I tak, na początek proponujemy wyróżnienie problematyki “zdrowia i pomocy społecznej” oraz kwestii mieszczących się w szeroko rozumianej problematyce “kultury“. Jesteśmy częścią Warszawy. I dlatego w naszych sprawach nie mogło zabraknąć działu podejmującego problematykę senioralną w naszym mieście. Ten dział to “Senioralna Warszawa“.

Katalog “naszych spraw” jest otwarty. To oznacza, że z czasem pojawią się w nim inne, ważne dla nas seniorów kwestie. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje dotyczące podejmowanych problemów, jak i formy ich prezentacji. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy.

admin.czo:)