Nasze sprawy

Służba zdrowia w Rembertowie, debaty ciąg dalszy !

Zapraszamy na debatę o służbie zdrowia

Zaproszenie na turniej szachowy

15 sierpień – Święto Wojska Polskiego

Pieśni powstania Warszawskiego

zapraszamy do współpracy

Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz seniorów. Naszym celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią rembertowskim seniorom godne starzenie się i zaspokoją ich podstawowe potrzeby.

W tej części naszej witryny podejmujemy te kwestie, które – naszym zdaniem – mają istotne znaczenie dla rembertowskich seniorów.

Dlatego dokonaliśmy podziału wszystkich spraw dotyczących seniorów na działy, zagadnienia. I tak, na początek proponujemy wyróżnienie problematyki “zdrowia i pomocy społecznej” oraz kwestii mieszczących się w szeroko rozumianej problematyce “kultury“. Jesteśmy częścią Warszawy. I dlatego w naszych sprawach nie mogło zabraknąć działu podejmującego problematykę senioralną w naszym mieście. Ten dział to “Senioralna Warszawa“.

Katalog “naszych spraw” jest otwarty. To oznacza, że z czasem pojawią się w nim inne, ważne dla nas seniorów kwestie. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje dotyczące podejmowanych problemów, jak i formy ich prezentacji. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy.

admin.czo:)

*