Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspiera aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów jest zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kadencji 2021 – 2024

Wydarzenia kulturalne w grudniu 2022 r. Kliknij i zobacz.

Dyskutujemy o ochronie zdrowia w Rembertowie. Aby obejrzeć i wysłuchać kliknij w poniższy plakat.