Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspiera aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów jest zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy kadencji 2021 – 2024

Na zdjęciu od lewej: Danuta Zawadzka, Dorota Pszczółka, Elżbieta Piechal, Ireneusz Wrześniewski, Barbara Burtniak, Stefan Bobiński, Irena Pogoda, Czesław Ochenduszka, Mirona Drewnowa, Barbara Urban, Jadwiga Jeziorska, Witold Kaczmarczyk, Elżbieta Szydłowska, Teresa Wrześniewska.

Pani Elu PAMIĘTAMY !!!

Zapraszamy.

Ogłoszenie

Wigilijne spotkanie.

Film z realizacji projektu „Urząd przyjazny seniorom”. Aby obejrzeć kliknij w poniższy plakat.

Uroczyste zakończenie projektu URZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

Uroczysta inauguracja projektu „Urząd przyjazny seniorom”. Koncert BARWY ŻYCIA W POEZJI I PIOSENCE.