Jesteś na stronie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st Warszawy. Rada powstała po to, by wspierać osoby starsze, reprezentować ich interesy, być ich rzecznikiem we wszystkich sprawach wobec władz publicznych. Będąc organem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wspiera aktywność osób starszych, służącą integracji i wspieraniu środowiska tych osób. Istotnym obszarem działań Rady Seniorów jest zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie.

Skład Rady Seniorów – kadencja 2018-2021

 

Halina Andruszko, Barbara Burtniakprzedstawicielka Rady Dzielnicy RembertówCzesław Ochenduszka, Janusz Osiński, Krzysztof Osińskiprzedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów, Elżbieta Piechal, Barbara Słoniewska, Lucyna Barbara Wieczorek, Teresa Wrześniewska, Ireneusz Wrześniewskiprzewodniczący, przedstawiciel Rady Seniorów dzielnicy Rembertów w Warszawskiej Radzie Seniorów.

Od starożytności po sztukę współczesną – odwiedź jedne z najpiękniejszych muzeów na świecie nie ruszając się z kanapy (kliknij w obrazek)

10 najlepszych spektakli do obejrzenia za darmo! (kliknij w obrazek)