Senior będzie mógł dorabiać do emerytury

Rząd wycofał się ze swoich wcześniejszych propozycji i senior będzie mógł dorabiać do emerytury. Projekt rządu, który w założeniu miał złagodzić skutki decyzji dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego, spowodował falę protestów wśród osób starszych.

Aktualnie nie ma ograniczeń w kwestii dorabiania do emerytury, jedynie osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne nie mogą przekroczyć limitu przychodów. Grupa ta nie może zarobić więcej niż 130% średniej pensji krajowej. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona ZUS wstrzyma wypłacanie świadczenia emerytalnego do momentu, kiedy zarobki spadną albo senior przestanie dorabiać do emerytury. Limit ten od września 2016 roku to 5224,80 zł brutto.

Dla wielu osób starszych dorabianie do emerytury jest koniecznością życiową. Rząd planując wprowadzenie zakazu dorabiania do emerytury chciał wywrzeć nacisk na emerytów, by pracowali dłużej. Ostatnio podpisana została jednak ustawa obniżająca wiek emerytalny z 67 lat do 65 dla mężczyzn i 60 dla kobiet.

Resort pracy zrezygnował w końcu z planów wprowadzenia ograniczeń w temacie dorabiania do emerytury. Jak twierdzi wiceminister pracy Marcin Zieleniecki, z pomysłu zrezygnowano, ponieważ pojawiło się wobec niego zbyt wiele negatywnych opinii.

Polacy popierają obniżenie wieku emerytalnego, pod warunkiem, że wolno im będzie dorabiać do emerytury. 35% mieszkańców kraju uważa, że taka możliwość powinna być dopuszczalna bez żadnych ograniczeń. Według 42% powinny istnieć ograniczenia takie, jak limit przychodów. Około 20% Polaków jest zdania, że seniorzy nie powinni mieć prawa do dorabiania na emeryturze.

Wicepremier Morawiecki podkreśla, że zachętą do dłuższej pracy byłyby symulacje wysokości świadczeń, które przygotowuje ZUS oraz zasada „ przechodzę na emeryturę tylko raz”. W takim wypadku emerytura byłaby naliczana w tym momencie, w jakim się na nią przeszło i dalsze dorabianie nie miałoby wpływu na jej wysokość. W tej chwili dorabiający emeryt może, po zakończeniu całkowitym okresu zatrudnienia, poprosić o ponowne przeliczenie emerytury, co niejednokrotnie wpływa pozytywnie na jej wysokość.

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało rekomendacje, które zostały już zweryfikowane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Komitet Stały Rady Ministrów. W rekomendacjach znajduje się propozycja, by 25% środków, które są zgromadzone na OFE zostało przekazanych do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Ich wartość zewidencjonowana zostałaby na indywidualnych subkontach Polaków, które prowadzi ZUS. 75%  pozostałych aktywów miałoby zostać przekazane pod zarząd funduszy inwestycyjnych, powstałych z przekształcenia OFE. Powyższy projekt stanowi punkt wyjścia do debaty sejmowej na temat przyszłości systemu emerytalnego w Polsce.

www.naszsenior.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *