Nowy sklad Rady Seniorów

8 października 2018 r., odbyło się pierwsze posiedzenie “nowej” Rady Seniorów dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Posiedzeniu przewodniczył burmistrz Mieczysław Golónka. Po słowach powitania przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady. W głosowaniu tajnym zebrani jednogłośnie wybrali na tę funkcję Ireneusza Wrześniewskiego – byłego pracownika naukowego Morskiego Instututu Rybackiego w Gdyni – dyrektora, dyplomaty w dwóch turach w Ambasadzie RP w Stanach Zjednocznych Ameryki Północnej – Radca Ekonomiczny Ambasady. Dyrektora Generalnego Projektu Banku Światowego w Afryce – Somalia – Eksperta Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Dyrektora departamentu w administracji państwowej. Dyrektora w Biurze Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (Samorząd Gospodarczy). Parę lat w samorządzie miasta Sopot. Obecnie emeryta Wiceprezesa Stowarzyszenia “Lepszy Rembertów”. Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów I kadencji w latach 2015 – 2018.
W kolejnym punkcie obrad dokonano wyboru wiceprzewodniczącej Radywyniku głosowania wiceprzewodniczącą została pani Lucyna Barbara Wieczorek – wieloletnia mieszkanka Rembertowa, emerytka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przedstawicielem rembertowskich seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów został Ireneusz Wrześniewski. W skład Rady Seniorów weszli ponadto: Halina Andruszko, Barbara Burtniak, Zbigniew Magnucki, Czeslaw Ochenduszka, Janusz Osiński, Elżbieta Piechal, Barbara Słoniewska i Teresa Wrześniewska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *