III sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że III sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy odbędzie się 24 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28. Porządek obrad jest następujący

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad II posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okres kadencji 2021 -2024
 6. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s integracji ze środowiskiem
 7. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s promocji działań w sferze poznawczo – intelektualnej
 8. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywności fizycznej
 9. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s działalności artystyczno- kulturalnej
 10. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 11. Oświadczenia, komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam 

dr Czesław Ochenduszka – przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *