Mamy To !!!

Pierwsze w historii funkcjonowania  Rembertowskiej Rady Seniorów dofinansowanie stało się faktem, 21 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwalę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. 

Wśród 35  beneficjentów jest Dzielnica Rembertów z zadaniem “Edukacyjny piknik z seniorem“. Kwota pomocy finansowej na realizację tego zadania wynosi dwadzieścia tysięcy zł.

Zadanie pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” jest nowym rodzajem Instrumentu na Mazowszu, realizowanym przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w 2022 r.

Celem przedmiotowego zadania jest aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym poprzez udzielenie wsparcia gminom z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnicom m. st. Warszawy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *