Rady Seniorów wnioskodawcami o przeprowadzenie konsultacji.

W dniu 7. lipca br na LXVII Sesji Rady Warszawy, na wniosek Warszawskiej Rady Seniorów, Radni Warszawy podjęli jednogłośnie uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy, poprzez wprowadzenie zmiany dotyczącej trybu inicjowania konsultacji. Do listy wnioskodawców o przeprowadzenie konsultacji zostały dodane, Warszawska Rada Seniorów oraz dzielnicowe rady seniorów m.st. Warszawy.
Ten krok świadczy o uznaniu doświadczenia, wiedzy i dorobku członków rad seniorów w działalności na rzecz środowiska osób starszych oraz dobrze obiecuje na przyszłość. Kształtowanie polityki senioralnej Miasta i podejmowanie decyzji dotyczących seniorów ma szanse być teraz lepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań tej coraz bardziej rosnącej grupy interesariuszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *