Obywatelski Parlament Seniorów. Obrady w Sejmie.

VIII sesja OPS, która odbyła się w poniedziałek w Sali Posiedzeń Sejmu, była merytoryczną i rzetelną dyskusją o sprawach najważniejszych dla polskich seniorów. W obradach uczestniczyło kilkuset uczestników z całego kraju, zaś sesję otworzyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Reprezentują państwo bardzo różne środowiska, zawody, poglądy, wartości, ale to co łączy wszystkich seniorów, to przede wszystkim ogromne bogactwo doświadczenia życiowego. Tego nie nauczy się w żadnej szkole, to trzeba przeżyć. To doświadczenie życiowe, ale także doświadczenie zawodowe, polityczne i samorządowe, to ogromne bogactwo, z którego powinny czerpać młode pokolenia. Obecne i następne – powiedziała marszałek Witek, inaugurując obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Elżbieta Witek przypomniała, że w Polsce żyje ponad 9 mln seniorów. – To olbrzymia grupa, która powinna formułować swoje postulaty, właśnie parlament seniorów stanowi na to odpowiednie miejsce. To my, jako obecni seniorzy budowaliśmy naszą ojczyznę. Większość z nas pamięta trudne lata 50. i 60. Dzisiaj żyjemy w XXI w. i po kilkudziesięciu latach z pewnością mamy porównanie, jak było kiedyś, a jak jest teraz. To, czego młodzi ludzie powinni nam zazdrościć, to aktywność i wola podejmowania działań na rzecz innych – oceniła Marszałek Sejmu. Elżbieta Witek stwierdziła również, że ostatnie dwa lata to okres “ciężkich doświadczeń”. – Najpierw pandemia, która bardzo wielu starszych ludzi, schorowanych zamknęła w domach. Kolejnym kataklizmem jest wojna na Ukrainie. Wielu seniorów, jak i wielu naszych obywateli, poszło z pomocą dla Ukraińców – zaznaczyła marszałek Witek.

Następnie głoś zabrała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg – Dziękuję za to co państwo robią dla Polski. Chcemy budować nowoczesny kraj, ale abyśmy mogli dynamicznie się rozwijać, nie możemy zapomnieć o tym, co jest fundamentem. Staramy się budować politykę senioralną na dwóch stabilnych filarach, tj. wsparcie finansowe i wsparcie aktywności osób starszych. Dom trzeba wybudować na silnym, stabilnym fundamencie i państwo, nasi drodzy seniorzy, właśnie ten stabilny fundament tworzą – zaakcentowała Marlena Maląg.

– Jak przyjrzymy się prognozom demograficznym, to okazuje się, że będziemy mieli w 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia wynoszący 40 proc. Ponadto blisko 70 proc. ludności w wieku powyżej 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Dlatego jako rząd złożyliśmy deklarację, że wydatki na zdrowie będą rosły fundamentalnie w najbliższej przyszłości. One będą rosły do poziomu 7 proc. PKB w 2027 r. i mówimy tutaj o minimalnym poziomie, który ma zostać osiągnięty – zapowiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Jesteśmy uczestnikami wielkiego wydarzenia, a miejsce w którym się odbywa ma dla polskich seniorów wymiar wielce symboliczny. Świadczy o szacunku, roli seniorów w społeczeństwie – powiedziała witając delegatów przewodnicząca prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz.

W obradach wzięła udział również pos. Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Sejm podczas wydarzenia reprezentowała też Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii.

Stołecznych seniorów reprezentował mieszkaniec Rembertowa Czesław Ochenduszka – przewodniczący Rady Seniorów dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

W ramach obrad OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności w III kadencji, a także dokonano wyboru siedmioosobowego Prezydium OPS IV kadencji. Delegaci przyjęli również Deklarację programową VIII sesji. IV kadencja OPS będzie trwała od 2022 do 2025 r.

Obywatelski Parlament Seniorów to inicjatywa społeczna największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, rad seniorów i innych organizacji senioralnych (m.in. związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych) oraz osób niepełnosprawnych.

Tekst opublikowany na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *