Nowa edycja konkursu “Miejsca Przyjazne Seniorom”

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”. W konkursie wyróżniane są instytucje, firmy i organizacje, wydarzenia cykliczne i osoby, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy.

Certyfikaty przyznawane są w 7 kategoriach: administracja publiczna, kultura, edukacja i oświata, zdrowie i pomoc społeczna, sport i rekreacja, gastronomia, punkty usługowo-handlowe.

W ramach konkursu mogą być przyznawane także jednorazowe, indywidualne wyróżnienia dla osób, które w szczególny sposób angażują się w działania na rzecz warszawskich seniorów.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek o przyznanie certyfikatu i dostarczyć go do Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, z dopiskiem „ZGŁOSZENIE do konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Wniosek musi zostać dostarczany jedną z wybranych ścieżek: osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na w/w adres, jako skan wniosku w formie cyfrowej przesłany na adres: senioralna@um.warszawa.pl w terminie do dnia 30.09.2023 (decyduje data wpływu)

Zachęcam do poszukania takich miejsc w Rembertowie. W załączeniu przesyłam regulamin konkursu oraz dokumenty zgłoszeniowe.

Czesław Ochenduszka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *