Ochrona zdrowia w Rembertowie. Odpowiedź NFZ na Stanowisko Rady Seniorów.

W grudniu 2022 r. Rada Seniorów podjęła problem ochrony zdrowia w Rembertowie. Na podstawie wystapień osób zarządzających rembertowskimi  przychodniami oraz głosów w dyskusji Rada Seniorów  wypracowała i przyjęła Stanowisko w sprawie ochrony zdrowia w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Dokument przesłano do: Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy oraz do wiadomości władz m.st. Warszawy i Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy. W czerwcu 2023 r. otrzymaliśmy pismo informujące nas, że z-ca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, Pan Maciej Kraszewski przekazał nasze pismo do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pana Zbigniewa Tereka z prośną o powiadomienie Centrali NFZ o sposobie załatwienia sprawy.

W lipcu 2o23 r. do Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wpłynęło pismo z Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie zatytułowane „odpowiedź udzielona w związku ze stanowiskiem Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie ochrony zdrowia w dzielnicy Rembertów”.  W przesłanym piśmie czytamy między innymi; “Doceniając podjętą przez Państwa inicjatywę na rzecz mieszkańców tej dzielnicy, pragnę zapewnić, że dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze całego województwa, w tym poszczególnych dzielnic Warszawy, jest przez Oddział na bieżąco monitorowana”. I dalej: “Planując zakup świadczeń opieki zdrowotnej, każdorazowo uwzględniamy zarówno strukturę populacji na danym obszarze, jak też dane epidemiczne, kolejki oczekujących, infrastrukturę placówek medycznych, dostępność personelu medycznego, sprzętu oraz szereg innych aspektów wynikających między innymi z map potrzeb zdrowotnych, czy wojewódzkiego planu transformacji”. 

Na sygnalizowany przez Radę Seniorów problem skomplikowanej struktury własnościowej podmiotów leczniczych, przestarzałą infrastrukturę i braki kadrowe otrzymaliśmy następującą odpowiedź: “Nie mamy wpływu na strukturę własnościową podmiotów leczniczych, ani decyzje o ich tworzeniu w danej lokalizacji. Te kwestie, a także standard pomieszczeń placówek medycznych, czy ich wyposażenia i zatrudnienie personelu, pozostają w kompetencjach organów założycielskich i kierowników podmiotów leczniczych. Z pismem można zapoznać się TUTAJ. W załączeniu przekazano nam wykaz placówek aktualnie realizujących umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń na terenie dzielnicy Rembertów, do pobrania TUTAJ.

dr Czesław Ochenduszka

 

2 thoughts on “Ochrona zdrowia w Rembertowie. Odpowiedź NFZ na Stanowisko Rady Seniorów.

  1. Odpowiedź Mazowieckiego Oddziału NFZ na stanowisko Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie ochrony zdrowia w dzielnicy Rembertów jest wybitnie sformalizowana i typowa dla wszystkich polskich urzędów; mówienie, że śledzimy i monitorujemy sytuację na bieżąco wyjaśnia wszystko i nic jednocześnie. Ale wypełnia obowiązek urzędowego informowania obywateli zapisany w ustawie o informacji w sprawach publicznych.
    Czyli jest, jak to mówią i wilk syty i owca cała. Seniorzy oczekują na wyjaśnienia inne, czy i kiedy nastąpi poprawa w dostępności świadczeń medycznych, bo obecna sytuacja jest w niektórych obszarach niemal katastrofalna. A nie zapominajmy, że żyjemy w stolicy kraju, gdzie i tak jest dużo lepiej niż w małych miasteczkach i wsiach na prowincji.Jak tam wygląda leczenie, skoro my warszawiacy nie jesteśmy zadowoleni z ofert NFZ.
    A może rozwiązaniem powinno być rozwiązanie tej instytucji; ale przecież oni sami tego nie zaproponują, bo nie podcina się gałęzi na której się samemu siedzi.
    Dlatego proponuję naciskać na Sejm, na swoich posłów, radnych, do nich się udać i nalegać, żeby podjęli ustawę o reorganizacji służby zdrowia, podział NFZ na kilkanaście oddziałów konkurujących miedzy sobą ofertą i cenami usług. Na to czekają tak naprawdę Polacy od lat, a dostają scentralizowane maksymalnie służbę zdrowia niemal taką jak za PRL-u. To po co była długa walka o zmianę ustroju, liczne ofiary i wyrzeczenia jakie były udziałem tysięcy Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *