Minister Obrony Narodowej powołał Radę Społeczną przy Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej ,,SPECLEK”

Decyzją Nr 21/DWSZdr/WNiI Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2024 r. została powołana w Rada Społeczna Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „SpecLek” SPZOZ w Warszawie. Jej skład jest następujący: Janas Stanisław – przewodniczący, Ochenduszka Czesław – zastępca przewodniczącego, Antosiewicz Stefan – członek, Cieloch Grzegorz – członek, Dudzińska Anna – członek, Kurzydło Dariusz – członek, Moskal Edward – członek.

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej odbyło się 16 maja 2024 r. W jego trakcie uchwalono Regulamin Rady Społecznej, wysłuchano Sprawozdania z realizacji Planu Finansowego WSPL ,,SpecLek”  za 2023 rok oraz uchwalono Plan Finansowy wraz Planem zakupów i inwestycji WSPL ,,SpecLek” SPZOZ w Warszawie na 2024 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *