“Edukacyjny piknik z seniorem” to projekt, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Umowę, która opiewa na 20000 zł podpisał 22 lipca burmistrz Rembertowa Maciej Iwanicki. Dwudniowy piknik odbędzie się we wrześniu i już dzisiaj zapraszamy do udziału wszystkich rembertowskich seniorów….

read more

Pierwsze w historii funkcjonowania  Rembertowskiej Rady Seniorów dofinansowanie stało się faktem, 21 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwalę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”. …

read more

Rady seniorów – w skład których z założenia wchodzą przedstawiciele wszystkich środowisk skupiających seniorów, działających z nimi lub na ich rzecz – pełnią funkcję rzeczników osób starszych. Rolą rad seniorów jest budowanie świadomości obywatelskiej wśród osób starszych i aktywizowanie ich do uczestniczenia…

read more