Dziki brzeg Wisły. Spacer

 

Projekt “Warszawa też jest seniorką 2020-2022!” współfinansuje m.st. Warszawa.