Koperta życia na festynie

Na festynie z okazji Święta Rembertowa rozpoczynamy akcję pod nazwą  „Koperta życia”. Przedsięwzięcie ma na celu ułatwienie pomocy seniorom, zwłaszcza samotnym, podczas wypadku lub nagłej choroby. Akcja rozdawania “kopert życia” potrwa do końca lata 2017 r. O miejscu i czasie kolejnych akcji będziemy informowali na bieżąco.

 „Koperta życia” ma spełniać pomocniczą rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta może pomóc uratować życie. Jej celem jest  spełniać  rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby, gdy nie ma czasu albo możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Informacje o pacjencie zebrane w jednym miejscu będą dla personelu medycznego przydatne podczas wykonywania pracy.

„Koperta życia” składa się z karty informacyjnej, plastikowej koperty z naklejką „Koperta życia”, naklejki „Tu jest koperta życia”. Karta informacyjna zawiera następujące dane: imię, nazwisko, PESEL właściciela „Koperty życia”, dane osób, które należy powiadomić w razie interwencji, nazwy chorób, nazwy Przyjmowanych leków oraz dawkowanie, informacje o uczuleniach.

Dane na karcie informacyjnej wypełnia właściciel „Koperty życia” i przynosi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby kartę informacyjną pomaga wypełnić pielęgniarka środowiskowa lub pracownik socjalny. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka środowiskowa potwierdza dane medyczne zawarte w karcie informacyjnej datą, podpisem i pieczątką. Tak przygotowana informacja jest ważna rok. Po tym czasie lub w miarę potrzeby powinna być aktualizowana.

(czo)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*