Nasze sprawy

W tej części naszej witryny podejmujemy te kwestie, które – naszym zdaniem – mają istotne znaczenie dla rembertowskich seniorów.

Dlatego dokonaliśmy podziału wszystkich spraw dotyczących seniorów na działy, zagadnienia. I tak, na początek proponujemy wyróżnienie problematyki “zdrowia i pomocy społecznej” oraz kwestii mieszczących się w szeroko rozumianej problematyce “kultury“. Jesteśmy częścią Warszawy. I dlatego w naszych sprawach nie mogło zabraknąć działu podejmującego problematykę senioralną w naszym mieście. Ten dział to “Senioralna Warszawa“.

Katalog “naszych spraw” jest otwarty. To oznacza, że z czasem pojawią się w nim inne, ważne dla nas seniorów kwestie. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje dotyczące podejmowanych problemów, jak i formy ich prezentacji. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy.

admin.czo:)