Smog w Rembertowie – 4 marzec 2018 r. godz. 22.03

Póki co bez echa pozostają sygnały alarmowe wysyłane z jedynej w Rembertowie stacji pomiaru czystości powietrz zlokalizowanej przy ulicy Konwisarskiej. My będziemy o tym mówić i apelować do ludzi o zdrowy rozsądek a do władz  i odpowiednich służb o podjęcie odpowiednich działań.

Oto dane z 4 marca z godziny 22.03. PM2,5 – aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Stężenie tych pyłów w Rembertowie o powyższej porze wynosi 152ug/m3  (przekroczenie o 608%). Długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc, itp.), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.

Pół godziny później  o  22.33  Indeks Jakości Powietrza osiągnął wartość 10. Oznacza to, że jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

(czo)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*