Wrzesień dla Seniorów

W najbliższym czasie seniorów czekają bardzo istotne dla tego środowiska przedsięwzięcia. Warszawskie Dni Seniora, Warszawska Olimpiada Seniorów oraz IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów to zamierzenia, w których nie może zabraknąć reprezentantów środowiska rembertowskich seniorów.

Warszawskie Dni Seniora (WDS), organizowane są co roku na przełomie września i października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W tym roku WDS odbędą się w dniach 22 września 2018 r. – 1 października 2018 r. WDS to przede wszystkim szereg różnego rodzaju wydarzeń dla seniorów – warsztatów, spotkań, wystaw itp. poświęconych m.in. kulturze, turystyce, bezpieczeństwu, zdrowiu, nowym technologiom w kilkudziesięciu miejscach na terenie Warszawy.

Celem Warszawskich Dni Seniora jest zwiększenie wiedzy seniorów na temat oferty różnego typu podmiotów skierowanej dla osób w wieku 60+ oraz pokazanie pozytywnego wizerunku warszawskiego seniora jako aktywnego, rozwijającego swoje pasje i zainteresowanie, korzystającego z nowych technologii, chcącego wciąż uczyć się i rozwijać. Za organizację i promocję wydarzeń są dzielnice m.st. Warszawy.

Kolejne wydarzenie to Warszawska Olimpiada Seniorów, która odbędzie się 29 września w godzinach 11.00 – 15.00 w Ośrodku Sportowym „Polonia” ul. Konwiktorska 6 w Warszawie. Celem imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów, podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia – aspekt integracji społecznej, rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami oraz uczczenie Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski. Organizatorami Olimpiady są: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Chomiczówka”. Współpraca: Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Warszawska Rada Seniorów, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zawody rozgrywane będą w trzech kategoriach wiekowych: 60 – 69 lat, 70 – 79 lat i powyżej 80 roku życia w następujących dyscyplinach sportowych: strzelanie z broni pneumatycznej, ergometry wioślarskie, bieg na dystansie 40 m, pchnięcie kulą (2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni), skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, pływanie na dystansach: 25 m stylem klasycznym i 25 m stylem dowolnym oraz turniej tenisa stołowego.
Zawody w kategorii open obejmą następujące dyscypliny: turniej szachowy – rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika oraz turniej brydża sportowego par.

Rozgrywane będą także konkurencje rekreacyjne dla każdego: Łowienie ,rybek”, rzuty kółkiem ringo na kolczatkę, strzelanie z wielkiej procy, wrzucanie frisbee do sieci, popychajka i turniej rycerski,
W trakcie zawodów funkcjonować będzie ,,Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym będą zorganizowane takie stanowiska,, jak: pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc, gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza, – indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia, – konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana. – badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej, – porady i konsultacje, diabetologa, – pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy,

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, chusta, woda, a podczas imprezy wydawana będzie kiełbasa z grilla. Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z lekarzem). Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Zwieńczeniem obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych będą obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który 1 października zbierze się na IV już sesji parlamentarnej w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie. Tegoroczne obrady będą odbywały się pod hasłem „Samorząd terytorialny przyjazny seniorom”.

dr Czesław Ochenduszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *