Szczegóły po sesji Rady Seniorów poświęconej ochronie zdrowia

W piątek 16 lutego 2024 r. o godz. 12 w sali kolumnowej Urzędu Dzielnicy Rembertów odbyło się XI posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy poświęcone problematyce ochrony zdrowia w naszej dzielnicy. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Seniorów Czesława Ochenduszki w sesji uczestniczyli nowi dyrektorzy rembertowskich placówek ochrony zdrowia:
Pani Magdalena Bakuła – dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego (SZPZLO) Warszawa-Rembertów https://szpzlo.waw.pl/ oraz Pan Dariusz Neudek – dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „SPECLEK” http://www.speclek.pl/

Pani Magdalena Bakuła jest  dyrektorem SZPZLO Warszawa-Rembertów od początku lutego 2024 r. Wcześniej była kierownikiem poradni rehabilitacyjnej przy ul. Zawiszaków 23. SZPZLO Warszawa-Rembertów obejmuje przychodnie przy ul. Zawiszaków 23, Dwóch Mieczy 22A i Chełmżyńskiej 27/35. Obecnie prowadzony jest konkurs ofert na świadczenia zdrowotne przez lekarzy: ginekologii, podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pediatrii, chirurgii ogólnej oraz fizjoterapeuty na okres najbliższych 3 lat.

W zakresie poradni rehabilitacyjnej przy ul. Zawiszaków 23 Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) nie zmienia się od lat, jest wykorzystywany w 100% i powyżej, pacjentów przybywa, natomiast poradnia nie ma miejsca na udzielanie większej liczby świadczeń. Dla przyjmowania kolejnych pacjentów potrzebna jest rozbudowa placówki.

Pan Dariusz Neudek jest dyrektorem Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „SPECLEK” od 1 listopada 2023 r. Przychodnia wprowadza nową centralę telefoniczną i nową stronę internetową. Planowane są przeorganizowanie rejestracji i przenosiny gabinetów lekarskich. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i diagnostyka będą na parterze, a specjaliści na piętrze, oprócz reumatologa i stomatologów, którzy pozostaną na parterze. Od początku lutego 2024 r. została przywrócona medycyna pracy. Na 2024 r. zaplanowany został remont wewnątrz budynku i montaż klimatyzacji. W 2025 r. planowane jest docieplenie budynku po uzyskaniu dofinansowania z funduszy ochrony środowiska. Stopniowo wymieniany jest sprzęt leczniczy i komputerowy.

Dyrektor przychodni wystąpił w 2023 do NFZ o kontrakt dla 3 nowych poradni, które planuje uruchomić, tj. ortopedyczną, osteoporozy i kardiologii. Są gotowe umowy z lekarzami, kupowane jest wyposażenie gabinetów – densytometr, holtery ciśnieniowe i aparatura do elektrokardiografii (EKG). Nowe poradnie zostały zgłoszone do rejestru podmiotów medycznych.

Michał Zyga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *