Moim zdaniem należy dokonać analizy pracy jednostek służby zdrowia w Rembertowie.

Moim zdaniem należy dokonać  analizy pracy jednostek służby zdrowia w Rembertowie.  Należałoby wniknąć trochę w finanse placówek i sprawdzić pod względem gospodarności placówkę SZPZLO z siedzibą na Zawiszaków; dlaczego ma w ofercie (co wynika z załącznika do pisma NFZ z 6 lipca 2023) świadczeń zakontraktowanych z NFZ tylko położnictwo i ginekologię i chirurgię ogólną oraz alergologię pomimo zasobu lokalowego porównywalnego z placówką wojskową na ASZWOJ, która obsługuje aż 11-cie specjalności medycznych i dzieli swoje siły na obsługę pacjentów zarówno wojskowych jak i cywilnych.
Wypada porównać liczbę pacjentów jakie obsługują obie te placówki i wyciągnąć wnioski jak zoptymalizować pracę jednostki z Zawiszaków i jej organu założycielskiego. Trzeba postawić też pytanie, dlaczego nadal seniorzy nie mają dostępu w naszych placówkach do specjalistów dedykowanych specjalnie dla nich jak geriatrzy,kardiolodzy itp. A właściwym do tego celu jest jak się wydaje Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy lub Rady Warszawy. One są bierne , nie widzą narastających problemów, można dopytać dlaczego nie zajęły się tym tematem do tej pory z własnej inicjatywy, a tylko przyglądają się pogarszającej się sytuacji w zakresie obsługi pacjentów w Rembertowie.
Moim zdaniem zarządzanie ogólnie w Polsce leży zupełnie, następuje celowa chyba elitaryzacja dostępu do usług publicznych, jej pełna komercjalizacja. W służbie zdrowia widać to zjawisko najpełniej.
JZR

1 thought on “Moim zdaniem należy dokonać analizy pracy jednostek służby zdrowia w Rembertowie.

 1. Dostrzegam pewne przebudzenie na stronach Rady Seniorów. Pojawiła się od pewnego czasu rubryka, umożliwiająca wyrażanie swoich często krytycznych opinii oraz komentarzy – do czego zachęcam seniorów z Rembertowa-, we wszystkich nurtujących nas sprawach.
  A takich jest całe multum, pomimo, że obiektywnie wypada zgodzić się, że żyje się nam statystycznie lepiej niż kilkanaście lat wcześniej. No, ale jakiś postęp być musi, byłoby dziwne gdybyśmy jako społeczeństwo się cofali. Tak więc na pewno stajemy się coraz bogatsi, PKB na głowę rośnie i osiągnęło poziom 79% średniej unijnej, dla porównania Niemcy mają 117% a Francja 101%. Ostatnio media podały, że przegoniliśmy już w tym kolejny kraj zachodni czyli Portugalię, a zbliżamy się już do Hiszpanii. To musi cieszyć, ale jak zawsze w tej beczce miodu, jaka leje się z mediów, trzeba widzieć też i łyżki dziegciu. To bogactwo bowiem w Polsce nie rozkłada się niestety po równo, średni standard życia w Polsce wprawdzie dość szybko rośnie, w niektórych dziedzinach doganiamy najbogatsze kraje UE, ale jednocześnie rozsiew w dochodach między bogatymi i biednymi warstwami ludności pogłębia się coraz bardziej, a rządzący jakby tego nie widzą. Syndrom “doganiania Zachodu” występuje nie tylko u nas, a też w innych krajach jak: Litwa, Rumunia czy Węgry, czyli jest to zjawisko szersze. Teraz idąc od ogółu do szczegółu skupmy się na pewnych wskaźnikach z obszaru służby zdrowia, tych którymi nie możemy się chlubić. Do takich należy na pewno liczba praktykujących lekarzy i średnia wieku lekarza w Polsce. Otóż ogólna liczba lekarzy w Polsce wynosi ok85 tys. i należy do najniższych w Europie, a średnia ich wieku osiągnęła już ok. 55lat i stale rośnie. Sytuację ratują lekarze emeryci, widać to jak na dłoni w przychodniach w Rembertowie. Padł postulat dokonania oceny sprawności leczenia w placówkach służby zdrowia w naszej dzielnicy.
  Ale kto miałby tego dokonać, czy komisje rewizyjne dzielnicowa i rady Warszawy są do tego właściwe? Dzielnicowa pewno nie, bowiem placówki medyczne nie podlegają władzy Zarządu Dzielnicy. Ale już komisja rady Warszawy ma przełożenie na te jednostki, bo samorząd stolicy jest dla wielu z nich organem założycielskim, a wiadomo kto finansuje ten decyduje i kontroluje również. Warto też zadać pytanie, jaka jest rola społecznych rad nadzorczych naszych przychodni, w których zasiadają przecież często nasi radni, a nawet niektórzy burmistrzowie. Po co oni tam siedzą, dla samego zasiadania, czy jednak pełnią tam jakąś rolę merytoryczną.
  Ja sam nie odpowiem na takie pytanie, bo jestem od tych spraw daleko; wskazane wyżej osoby powinny same zdać relację na temat sytuacji w placówkach medycznych , gdzie zasiadają np. na sesjach rady dzielnicy. A ponieważ sesje są transmitowane w ten sposób ta tajemna wiedza dotrze do szerokiego grona mieszkańców Rembertowa. Dowiemy się dlaczego jest tak źle, a może jest to tylko nasze powszechne subiektywne odczucie.
  JZR
  Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pkb-na-mieszkanca-w-ue-polska-szybko-goni-zachod-rumuni-szyb,nId,6675618#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *