Charakterystyka opieki zdrowotnej w Rembertowie

Prezentujemy Państwu pismo przewodnie oraz charakterystykę opieki zdrowotnej na terenie dzielnicy Rembertów. Dokumenty opracowane w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy podpisane zostały przez p.o. Dyrektora BPZ panią Olgę Pilarską-Siennicką i przesłane 01 grudnia br. na ręce dra Czesława Ochenduszki – przewodniczącego Rembertowskiej Rady Seniorów.

W piśmie przewodnim czytamy m.in. za kreowanie polityki zdrowotnej, nie tylko na terenie dzielnicy ale i całej Warszawy oraz kraju, odpowiada Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ finansując świadczenia zdrowotne decyduje o miejscu, zakresie, rodzaju i ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych funkcjonuuącychnna terenie dzielnicy. Z całością otrzymanej korespondencji można zapoznać się TUTAJ.

Czesław Ochenduszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *